BLUEPROOF BLIR GRØNT

Protan BlueProof Green – sikker overvannshåndtering kombinert med et grønt taks muligheter!

Tak har en høy bruksverdi

Fremtidens bygg krever større utnyttelse av takarealet. Dette er også stadfestet i kommuneplaner og hos byggeiere:

  • Solceller/energiproduksjon
  • Overvannshåndtering
  • Oppholdsrom og krav til bruksareal per beboer for å imøtekomme kommunens krav (alternativet er å bygge 1 etg. lavere)
  • Terrasser, hager, fellesområde
  • Biologisk mangfold
  • Rensing av luft/binde støv
  • Estetisk uttrykk og økt beboerkvalitet
  • Øker verdien på eiendommen og differensierer sine bygg fra konkurrentene

Mer enn bare et tak

For å øke et byggs utnyttelsesgrad må også taket tas i bruk. Protan BlueProof Green et bærekraftig tak som både er urbant og naturlig. Protan BlueProof Green kombinerer kontrollert vannfordrøyning med et grønt miljø. Overvannet håndteres sikkert, og du får en «hage» på taket, et fellesareal for rekreasjon for beboerne, eller du kan bruke plassen til blomster og bier eller solenergi.

  • Det underste laget består av Protan BlueProof, et system som benytter taket til et overvannreservoar, der vannet sakte, men sikkert fordrøyes.
  • Det øverste laget består av Protan GreenRoof, en grønn «hage» på toppen av bygget.

Regnvannet absorberes og fordamper fra taket, overvann fordrøyes for å unngå flom og skader. Bygget får en ekstra etasje der mennesker kan trives, det gir rom for flora og fauna - et nytt, urbant økosystem.

Trygt

Sintef-godkjent, utviklet med høy kompetanse, lang erfaring og gode tradisjoner innen taktekking

Bærekraftig

Det mest bærekraftige systemet for vannfordrøyning.

Kostnads­effektivt

Det mest kostnadseffektive systemet sammenlignet med andre vannfordrøynings­systemer.

Arealbesparende

Systemet frigjør arealer som ellers ville blitt benyttet til overvannshåndtering.

Den beste kombinasjonen

Ved prosjektering av et bygg kan du velge blant en rekke forskjellige tak-systemer. Protan har gjort valget enklere ved å kombinere de to beste – Protan BlueProof Green kombinerer kontrollert vannfordrøyning med et grønt miljø!

Les mer

Levende arkitektur

Tak har et uforløst potensial som ikke begrenses av annet enn arkitektens og utbyggerens fantasi. Men hvordan kan man best forløse de grønne drømmene på taket?

Les mer

Øk verdien på bygget

Når du velger Protan BlueProof Green, frigjør du verdifulle arealer som ellers kun ville blitt benyttet til overvannshåndtering. Det miljøvennlige systemet åpner for smartere utnyttelse av takarealet slik at bygget får økt verdi.

Les mer