Kontakt

P.O. Box 420 Brakerøya 
NO-3002 Drammen Norway

Bachesvei 1 
NO-3413 Lier Norway

Tel: 32 22 16 00

Email: protan@protan.no

Salgsdirektør Tak og Membraner

Frank Utheim

Salgsdirektør Tak, Membraner og Tekniske tekstiler

97 03 24 38
frank.utheim@protan.no

Teknisk Salg

Bjørn Nordseth

Salgssjef Teknisk Salg, Tak og Membraner

90 01 00 87
bjorn.nordseth@protan.no

Knut Bratland

Teknisk Salg Vest, Tak og Membraner

94 00 53 28
knut.bratland@protan.no

Tone Olafsrud

Teknisk Salg Øst/Sør, Tak og Membraner

94 02 56 04
tone.olafsrud@protan.no

Salg

Vidar Becher

KAM Øst/Fag og Kursansvarlig, Tak og Membraner

47 48 86 71
vidar.becher@protan.no

Egil Egseth

KAM Midt/Nord, Tak og Membraner

90 55 64 29
egil.egseth@protan.no

Øyvind Olsen

KAM Sør/Vest, Tak og Membraner

90 86 34 28
oyvind.olsen@protan.no

Terje Lyshaug

KAM Industri, Tak og Membraner

90 74 04 24
terje.lyshaug@protan.no

Einar Nessæther

Salgsansvarlig SMB, Tak og Membraner

90 29 78 00
einar.nessaether@protan.no

Kundesenter

Bente Wittingsrud

Kundeordrebehandler

32 22 16 65
bente.wittingsrud@protan.no

Ivar Skistad

Kundeordrebehandler

32 22 16 14
ivar.skistad@protan.no

Cecilie Ørpen Nilsen

Kundeordrebehandler

32 22 16 42
cecilie.nilsen@protan.no

Heidi Hagen Låker

Leder Kundesenter

99 38 44 86
heidi.hagen.laker@protan.no

Britt Haahr Auensen

Seniorrådgiver Kundesenter

32 22 16 59
britt.auensen@protan.no

Produkt, Marked og Kommunikasjon

Sven Ove Bakke

Marketing & Communications Manager

+47 91 82 89 80
sven.ove.bakke@protan.no

Sissel Øistad

Director of Product, Marketing & Communication

93 25 11 37
sissel.oistad@protan.no

Hege Gunnerud

Category Manager, Tak og Membraner

90 69 42 48
hege.gunnerud@protan.no

Olav Haugerud

Environmental and Technical Manager

959 42 324
olav.haugerud@protan.no

Paul Kenny

Project Engineer

94 01 07 28
paul.kenny@protan.no

Nina Skarre Lindseth

Marketing Project Manager

416 17 765
nina.lindseth@protan.no

Ledelse og drift

Arne Aamodt

Teknisk Fagansvarlig, Protan Entreprenør

91 39 48 00
arne.aamodt@protan.no

Salg og HMS

Stian Lie

Kalkulasjon/Salg Protan Entreprenør

94 01 07 27
stian.lie@protan.no

Produkt, Marked og Kommunikasjon

Sven Ove Bakke

Marketing & Communications Manager

+47 91 82 89 80
sven.ove.bakke@protan.no

Sissel Øistad

Director of Product, Marketing & Communication

93 25 11 37
sissel.oistad@protan.no

Olav Haugerud

Environmental and Technical Manager

959 42 324
olav.haugerud@protan.no

Nina Skarre Lindseth

Marketing Project Manager

416 17 765
nina.lindseth@protan.no

E-post tekniske tekstiler
Salg

Frank Utheim

Salgsdirektør Tak, Membraner og Tekniske tekstiler

97 03 24 38
frank.utheim@protan.no

Even Hytten

Salgssjef Tekniske Tekstiler

92 01 32 89
even.hytten@protan.no

Kundesenter

Heidi Hagen Låker

Leder Kundesenter

99 38 44 86
heidi.hagen.laker@protan.no

Britt Haahr Auensen

Seniorrådgiver Kundesenter

32 22 16 59
britt.auensen@protan.no

Emma Lillegård

Kundeordrebehandler

32 22 16 38
emma.lillegard@protan.no

Produkt, Marked og Kommunikasjon

Sven Ove Bakke

Marketing & Communications Manager

+47 91 82 89 80
sven.ove.bakke@protan.no

Sissel Øistad

Director of Product, Marketing & Communication

93 25 11 37
sissel.oistad@protan.no

Olav Haugerud

Environmental and Technical Manager

959 42 324
olav.haugerud@protan.no

Nina Skarre Lindseth

Marketing Project Manager

416 17 765
nina.lindseth@protan.no

Leder Ventiflex

Pål Fossum

Manager Ventiflex

+47 94 00 62 59
pal.fossum@protan.no

Salg

Rolf Gunnar Halvorsen

Technical Sales Manager

+47 90 64 77 73
rolf.halvorsen@protan.no

Audun Bergsholm

Salgssjef Norge og Sverige

+47 92 61 10 81
audun.bergsholm@protan.no

Kundesenter

Heidi Hagen Låker

Leder Kundesenter

99 38 44 86
heidi.hagen.laker@protan.no

Asta Poteliunaite

Kundeordrebehandler Ventiflex

32 22 16 37
asta.poteliunaite@protan.no

Britt Haahr Auensen

Seniorrådgiver Kundesenter

32 22 16 59
britt.auensen@protan.no

Emma Lillegård

Kundeordrebehandler

32 22 16 38
emma.lillegard@protan.no

Produkt, Marked og Kommunikasjon

Sven Ove Bakke

Marketing & Communications Manager

+47 91 82 89 80
sven.ove.bakke@protan.no

Sissel Øistad

Director of Product, Marketing & Communication

93 25 11 37
sissel.oistad@protan.no

Nina Skarre Lindseth

Marketing Project Manager

416 17 765
nina.lindseth@protan.no

Ledelse

Håkon Nyberg

Direktør Produksjon

+47 906 85 525
hakon.nyberg@protan.no

Ansvarlig for Protans produksjonsenheter, logistikk og produktutvikling.

Laboratorium

Øystein Edland

Laboratoriesjef

+47 408 71 567
oystein.edland@protan.no

Sara Salman

Laboratorieingeniør

+47 940 17 858
sara.salman@protan.no

Riaz Ahmad Karim

Laborant

+47 955 51 516
riaz.ahmad.karim@protan.no

Åse Opdal Andersen

Laborant

+47 900 17 466
aase.andersen@protan.no

Gunnar Carlsen

Laborant

+47 951 55 088
gunnar.carlsen@protan.no

Fabrikk Drammen

Lars Aksel Elstad

Driftsansvarlig

+47 938 77 019
larsaksel.elstad@protan.no

Tom Lillemoen

Teknisk sjef

+47 915 36 688
tom.lillemoen@protan.no

Gerard McCabe

Driftsansvarlig

+47 992 93 843
gerard.mccabe@protan.no

Fabrikk Nesbyen

Ivar Braathen

Fabrikksjef

+47 957 66 312
ivar.braaten@protan.no

Vegard Tørrissen

Vedlikeholdsformann

+47 415 18 557
vegard.torrissen@protan.no

Ole Tvedt

Prosessingeniør

+47 900 38 992
ole.tvedt@protan.no

Anne-Marit Karp

Sekretær

+47 32 07 28 70 (sentralbord) / +47 32 84 10 11 (direkte)
anne-marit.karp@protan.no

Lager

Ole Georg Hilsen

Lagersjef

+47 922 05 300
ole.georg.hilsen@protan.no

Ledelse

Bjørn Christoffer Ottersen

Direktør innkjøp, logistikk og kundeservice

+47 915 59 955
bjorn.christoffer.ottersen@protan.no

Vidar Bakken

IT-direktør

+47 920 87 654
vidar.bakken@protan.no

Ansvarlig for IT-funksjonen i konsernet – inkludert alle datterselskaper.

Erik Øyno

Konsernsjef

+47 901 31 203
erik.oyno@protan.no

Ansvarlig for konsernet samt forretningsutvikling.

Ole Morten Broch-Nielsen

Økonomidirektør

+47 982 26 909
olemorten.broch-nielsen@protan.no

Ansvarlig for økonomisk planlegging, styring og rapportering i konsernet.

Andreas Fritzsønn

Direktør Entreprise Norge

+47 922 02 414
andreas.fritzsonn@protan.no

Ansvarlig for operativ drift av takentreprenørvirksomheten i Norge.

Håkon Nyberg

Direktør Produksjon

+47 906 85 525
hakon.nyberg@protan.no

Ansvarlig for Protans produksjonsenheter, logistikk og produktutvikling.

Frank Utheim

Salgsdirektør tak og membraner

+47 970 32 438
frank.utheim@protan.no

Ansvarlig for forretningsområdene tak, membraner og tekniske tekstiler i Norge.

Espen Moe

Internasjonal salgsdirektør

+47 911 71 883
espen.moe@protan.no

Ansvarlig for alle internasjonale forretningsaktiviteter innen tak, membraner og Ventiflex

Pernilla Rosenquist

HR-direktør

+47 406 13 295
pernilla.rosenquist@protan.no

Ansvarlig for HR-funksjonen og kvalitetssikringssystemet i Protan.

Sissel Øistad

Direktør Produkt, marketing og kommunikasjon

+47 932 51 137
sissel.oistad@protan.no

Ansvarlig for konsernets innovasjon og produktutvikling, marketing og kommunikasjon.

HR

Solrunn Sørfjell

HR-konsulent

+47 971 55 310
solrunn.sorfjell@protan.no

Tonje Røed-Larsen

Executive Assistant

tonje.roed-larsen@protan.no

Yngve Myrvang

HMS-koordinator

+ 47 91 67 40 75
yngve.myrvang@protan.no

Innkjøp og Logistikk

Nina Næss

Innkjøpssjef

+47 905 65 153
nina.ness@protan.no

Greger Mathiassen

Driftsansvarlig

+47 909 42 434
greger.mathiassen@protan.no

Steinar Tafjord

Logistikksjef

+47 419 30 308
steinar.tafjord@protan.no

Ranveig Kåseth

Transportansvarlig

+47 467 67 567
ranveig.kaseth@protan.no

IT

Tor Aage Høiberg

IT-konsulent

+47 482 88 995
tor.aage.hoiberg@protan.no

Kjell Helgesen

IT-konsulent

+47 950 47 451
kjell.helgesen@protan.no

Stig-André Rosseland

IT-konsulent

+47 917 07 514
stig.rosseland@protan.no

Økonomi

Signe K. Brenne

Lønningssjef

+47 907 82 296
signe.brenne@protan.no

Beathe Seeberg

Regnskapskonsulent

+47 481 06 507
beathe.seeberg@protan.no

Morten Overland

Konsernregnskapssjef

+47 992 82 273
morten.overland@protan.no

Lene Graff Bolin

Regnskaps- og lønningskonsulent

+47 951 00 697
lene.graff.bolin@protan.no

Lene Kristin Burud

Controller

+47 934 29 665
lene.burud@protan.no

Kari Abelseth

Økonomimedarbeider

+47 415 16 328
kari.abelseth@protan.no

Kirsten Gran Schäuble

Regnskapssjef Norge

+47 911 66 812
kristen.gran.schauble@protan.no

Solrun Ellingsrud

Controller

+47 975 95 912
solrun.ellingsrud@protan.no

Agnieszka Baba

Regnskapskonsulent

+47 998 61 615
agnieszka.baba@protan.no

Hafdis Inga Hafsteinsdottir

Regnskapskonsulent

+47 984 50 790
hafdis.inga.hafsteinsdottir@protan.no

Vegar Heien

Controller

+47 980 74 658
vegar.heien@protan.no

Tore Lindås

Kontorleder

+47 900 31 916
tore.lindas@protan.no

Produkt, Marked og Kommunikasjon

Sven Ove Bakke

Marketing & Communications Manager

+47 91 82 89 80
sven.ove.bakke@protan.no

Nina Skarre Lindseth

Marketing Project Manager

416 17 765
nina.lindseth@protan.no

AUSTRIA

Euressa Trading Handels G.m.b.H.
Tel: +43 664/84 78 445
Tel: +43 664/84 78 486

office@euressa.at

www.euressa.at

BELARUS

Protan-Bel 
Tel: +375 29 63 13587
Tel: +375 29 10 51020  

ww.protan.by

BELGIUM

ADW nv
Bedrijvenlaan 13, B-9080 Lochristi (Gent)
Tel.: +32 9 238 14 00

www.adw.be

 

Adidak nv
Atealaan 33, B-2270 Herenthout (Herentals)
Tel.: +32 14 22 28 10

www.adidak.be

 

SPRL Aditoit
Rue Léopold Genicot 18 (Z.I. Noville-les-Bois)
B-5380 Fernelmont. (Namur)
Tel.: +32 81 26 34 42

www.aditoit.be

CANADA - USA

Protan Toitures Ltée
1250 Avenue de la Station C.P: 142. Shawinigan, Québec, G9N 8K9, Canada
Téléphone: +1 819 691-3080.

Gdiamond@protantoitures.com
www.protantoitures.com

CROATIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA

Funda d.o.o.
Bana Josipa Jelačiča 45
10 290 Zapresič
Tel: +385 1 3340 340

www.funda.hr

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA

Izolprotan s.r.o.
Cestici 159, Kostelec nad Orlici, 517 41
Tel: +420 494 661 559

www.protan.cz

 

DENMARK

Protan AS
Hørskætten 5, 2630 Taastrup
Tel: +45 46 59 01 06

www.protan.dk

ESTONIA

Maleko Ltd.
Laki 14A, 10621 Tallinn
Tel: +372 6 644954
Fax: +372 6 644951

www.maleko.ee

FAREOE ISLANDS

S/pf Inntakt
Mjølkarsgøta 20, 180 Kaldbak
Tel: +298 31 59 76

FINLAND

Protan Oy
Koivuhaantie 18, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)207 410 400
Fax: + 358 (0)207 410 410

www.protan.fi

GERMANY

Pls contact us through e-mail:

vertrieb@protan.no

HUNGARY

Ringi Kft.
H-1104 Budapest, Sörgyár u. 49/b
Tel: +36 70 940 7474 - ringhoferjanos@gmail.com - www.protan.com

ICELAND

Limtre Virnet ehf
Borgarbraut 74, 310 Borgarnes
Tel: + 354 412 5300
Fax: + 354 412 5301

www.limtrevirnet.is

IRELAND

Colas Building Products Ltd.
Unit G1, Maynooth Business Campus,
Co Kildare
Tel: +353 16293630
Fax: +353 1 6293703

www.colasbp.ie

LATVIA

Emimar Ltd.
Gaujas 3, LV-1026, Riga
Tel: +371 67555046
Fax: +371 67554991 

protan@emimar.lv 

www.emimar.lv

LITHUANIA

UAB Alternos Statybos
Svitrigailos 31, 03209 Vilnius
Tel: +370 5 2724641
Fax: +370 5 2725318

www.alternosstatybos.lt

NETHERLANDS

Bollen Daksystemen BV
Pijnboomstraat 18, Postbus 240,
5000 AE  Tilburg
Tel: +31 13 5900 950
Fax: +31 13 5900 960

www.bollen.nl

POLAND

Protan Polska Sp. z.o.o., ul.
Radzyminska 129/2, 03-560 Warszawa
Tel: +48 22 825 3703
Fax: +48 22 825 6826 

www.protan.pl

RUSSIA

Protan Rus Ltd.
Novaya st. 5, 143966 Reutov, Moscow
Tel: +7 095 777 61 13 
Fax: +7 095 777 61 13

www.protan-rus.ru
www.pro-plan.su Technical web-site

SLOVENIA

Protan d.o.o.
MDB 2, 8273 Leskovec pri Krskem
Tel: +386 7 488 14 00 
Fax: +386 7 488 14 13

www.protan.si

SWEDEN

Protan AB
Gunnebogatan 32
163 53 Spånga
Tel:  +46 (0)8 564 733 40

www.protan.se

TURKEY

AR4
Dudullu Cd. No: 23-25B Brandium Rezidans R2
Blok K:24 D:224  34750 Atasehir/Istanbul
Tel: +90 850 888 0 274
Fax: +90 (216) 504 7 274

www.ar4.com.tr

UKRAINE

Protan Ukraine Ltd.
21-606 Moskovsky prospekt, 04073 Kiev
Tel:/Fax: +38 (044) 545 66 23 

www.protan.ua

UNITED KINGDOM

Protan (UK) Ltd.
256 Europa Boulevard Gemini Business Park
Warrington WA5 7TN
Tel: +44 (0)1925 658001
Fax: +44 (0)1925 899688

http://www.protan.co.uk/

Finn en takentreprenør

I kartet nedenfor finner du din lokale takentreprenør. Blå pinner er Protans egeneide takentreprenører. Oransje pinner er autoriserte takentreprenører. Du kan søke i kartet eller bruke listen og filtrere på fylke eller kommune for å finne din takentreprenør.

Søk

Øverdal og Bye Byggservice AS

Øverdal og Bye Byggservice AS

7194 Brandsfjord Norge 48 18 69 82 toretak@online.no

Kontaktperson: Tore Øverdal, Avd. leder

Tore Øverdal

Avdelingsleder

48 18 69 82 toretak@online.no