Teaterkvarteret - trinn 1

Tomtens unike plassering i brytningen mellom Tromsø by og Strandkanten boligområde var hovedfokus allerede i reguleringsarbeidet for utviklingen av konseptet. Med Hålogaland teater som nærmeste nabo i nord og fjorden med fjellene i øst, danner dette en vakker ramme om boligene.

Teaterkvarteret trinn 1 omfatter 38 leiligheter i størrelsesorden 2-, 3- og 4-romsleiligheter fra 50 til 90 kvadratmeter, samt en femroms toppleilighet på 150 kvadratmeter. Neste byggetrinn er godt i gang og omfatter 55 leiligheter i to boligblokker.

– Teaterkvarteret er et 100 prosent Peab-prosjekt. Tiltakshaver Peab Eiendomsutvikling er et datterselskap i Peab på lik linje med Bjørn Bygg. Boligene er det første egenregiprosjektet Bjørn Bygg har hatt på mange år, sier anleggsleder Magnus K. Mevåg i Bjørn Bygg.

Taktekking: Protan Tak, avd. Tromsø

Les mer på bygg.no