Konsernledelsen

Protans hovedkontor i Drammen.

Alle våre forretningsområder og stabsfunksjoner er representert i Protans konsernledelse. Dette er Protan Gruppens øverste beslutningsmyndighet for driften i konsernet. Alle har sitt daglige virke ved Protans hovedkontor i Drammen.

Erik Øyno

Konsernsjef

Ansvarlig for konsernet samt forretningsutvikling.

Espen Moe

Internasjonal salgsdirektør

Ansvarlig for alle internasjonale forretningsaktiviteter innen tak, membraner og Ventiflex

Frank Utheim

Salgsdirektør tak og membraner

Ansvarlig for forretningsområdene tak, membraner og tekniske tekstiler i Norge.

Ole Morten Broch-Nielsen

Økonomidirektør

Ansvarlig for økonomisk planlegging, styring og rapportering i konsernet.

Pernilla Rosenquist

HR-direktør

Ansvarlig for HR-funksjonen og kvalitetssikringssystemet i Protan.

Sissel Øistad

Direktør Produkt, marketing og kommunikasjon

Ansvarlig for konsernets innovasjon og produktutvikling, marketing og kommunikasjon.

Bjørn Christoffer Ottersen

Direktør innkjøp, logistikk og kundeservice

Roar Lunde

VP Protan Contractors Norway

Responsible for Protan's roofing contractor companies in Norway.

John Ragnar Tveit

VP Production