Protan Ekstensive grønne tak

Ekstensive grønne tak kjennetegnes ved at taket er beplantet med et tynt lag av jord eller vekstmediumsmatter, og typiske plantearter innenfor sukkulenter og moser.

Tynt lag med vekstmedium

I Norge er Bergknappslekta (Sedum) mye brukt. Denne typen grønne tak kalles derfor for sedum-tak.

Lite vedlikehold

Ekstensive grønne tak krever generelt lite vedlikehold og har et stort potensial når det gjelder bruksområder. De er lette og trenger ikke like kraftig bærekonstruksjon som intensive grønne tak.

Vind

Vindkreftene på taket skal tas i betraktning og takbelegget må dimensjoneres for vindlast og festes mekanisk. Det vil kanskje være behov for å bruke betongheller eller lignende i rand- og hjørnesoner der det er sterkest vind. Sedum-mattene fungerer som ballast på taket, men kan kun legges i den varme årstiden.

Brann

For å få brukstillatelse må takbelegget tilfredsstille branntekniske krav uten tildekning inntil sedum-mattene kommer på plass. Vårt takbelegg er selvslukkende og brannklassifisert ihht. BROOF(t2). Større tak skal brannseksjoneres. Ved oppkanter og gjennomføringer skal vekstmediet brannseksjoneres med betongheller, singel e.l. for å forhindre brannspredning.

Rotbestandighet

Protan SE Titanium+ er dokumentert rotbestandig etter den tøffe FLL-testen (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau), og trenger ingen ekstra beskyttelse.

Protan SE Titanium+

Protan SE Titanium+ er et selvslukkende takbelegg som i hovedsak brukes som takbelegg i sedumtak.

Protan prefabrikkerte detaljer

Protan har et av markedets bredeste sortiment av prefabrikkerte detaljer, deriblant detaljer til hjørner, rør og oppbretter m.m.