DoP og CE Protan Takbelegg og membraner

Ytelseserklæring (DoP) og CE-merking:

DoP og CE Protan Takbelegg og membraner - ytelseserklæringer og CE-deklarasjoner Protan AS har utarbeidet for sine tak og membranprodukter.

Søk i dokumentasjon her

Produkter til byggverk, har stor betydning for bygningenes kvalitet. Alle produkter skal derfor ha egenskaper som medvirker til at byggverk oppfyller visse grunnleggende krav.

1. juli 2013 tro nye europeiske regler for byggevarer i kraft, Byggevareforordning, og det er nå krav om obligatorisk ytelseserklæring og CE-merking for mange byggevarer, blant de som skal merkes er Protans tak og membranprodukter.

For produkter hvor det finnes en harmonisert produktstandard (hEN) eller når produsent har skaffet seg en europeisk teknisk vurdering (dagens europeiske tekniske godkjenninger(ETA)), skal produsenten utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er også grunnlaget for obligatorisk CE-merking. 

Ytelseserklæringen skal gi opplysninger om produsent, byggevarens tilsiktede bruk, relevante ytelser, hvilket teknisk kontrollorgan som har vært involvert, hvilke oppgaver som det tekniske kontrollorgan har utført og hvilke sertifikater det tekniske kontrollorganet har utstedt. I Norge skal ytelseserklæring være på norsk eller et skandinavisk språk. 

Implementeringen av byggevareforordningen setter et klart skille mellom CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer. Prosjekterende og entreprenører vil gjennom dette få nødvendig opplysninger for å kunne velge de riktige produktene slik at de tekniske kravene til byggverk som er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK) kan oppfylles.

På bakgrunn av i byggevareforordningens vedlegg III har Protan AS utarbeidet følgende ytelseserklæringer for de tak og membranprodukter som er omfattet av dette.

Protans Ytelseserklæringer er tilgjengelig i flere språk.