Protan Flood & Water Solutions

Vann er en kritisk faktor for alt levende liv på jorda og er en stor utfordring i de deler av verden hvor tilgangen på friskt ferskvann er liten. Vann kan også by på store utfordringer i områder med mye nedbør og flomfare. Vi har løsninger som kan hjelpe deg.

Vennligst velg et av produktene under:

Protan Flood Protection

Protan Flood Protection er et mobilt system for mobilt flomvern utviklet av Protan. Mobil flombeskyttelse er et alternativ til tradisjonell flomsikring med sandsekker o.l.

Protan Clean Water Protection

I porteføljen, Protan Clean Water Protection, leverer vi produkter og løsninger til lagring og distribusjon av ferskvann på en enkel, miljøvennlig og sikker måte. Vi har mange års erfaring og våre produkter er robuste med lang levetid.